Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 17 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 10 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 03 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 26 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 19 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 18 2015

21:07
2586 faf0 350

gentlemansessentials:

Harley


Gentleman’s Essentials

Reposted fromcensoredanon censoredanon viakrolik krolik
homeless
21:06
homeless
20:59
8248 d8a2 350
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viavolldost volldost
homeless
20:58
homeless
20:51
6555 0ff8 350
Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe. (I Origins, 2014)
Reposted fromciarka ciarka viasarkastyczna sarkastyczna
20:47
7145 af8e 350
Reposted fromoblivions oblivions viaLittleJack LittleJack
homeless
20:31
homeless
20:16
0140 88a3 350
20:08

oldtobegin:

songue:

Jurassic World is close to us, so I wanted to take a moment to remember someone that won’t be here to see it happens.

Meet Stan Winston.

image

If the name doesn’t ring a bell, he’s the guy that worked on every non-CGI dinosaur from Jurassic Park/The Lost World/Jurassic Park III. And many don’t even realize how many there were!

imageimageimageimageimageimage

Oh, but that is not all.

He is also the guy that created and gave ”life” to some other movie stars…

image

The characters of The Wiz? Stan Winston.

image

The Dog-Thing from The Thing? Stan Winston.

imageimageimage

The Terminators of the original Terminator trilogy? PLUS Terminator Salvation? Stan Winston.

image

The Alien-Queen of Aliens? Stan Winston.

imageimageimage

All the monsters of The Monster Squad? Stan Winston.

imageimage

The Predator from Predator I and II? Stan Winston.

image

Pumpkinhead? Stan Winston.

image

The iconic hands of Edward Scissorhands? Stan Winston.

image

The Penguin looks form Batman Returns? Stan Winston.

image

And

image

so

imageimage

many

imageimage

MORE

imageimageimageimageimage

“I don’t do special effects. I do characters. I do creatures.”

image

Happy birthday, Stan Winston (April 7, 1946 – June 15, 2008)

You didn’t make special effects, you sir made the World special.

Thanks for the magic, Stan.

homeless
20:01

Gijs Van Vaerenbergh, belgijski architekt, zbudował kościół, który jest przeźroczysty. Nazwał go „Czytając między wierszami”. Składa się ze 100 warstw stali. Został tak zaprojektowany, że nie zasłania krajobrazu wokół siebie.

To wspaniały projekt, ponieważ w zależności od kąta, pod którym na niego patrzymy, wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony może wyglądać jak kościół, a z drugiej jest prawie niewidoczny.

Spójrz na ten piękny projekt:

To jest wspaniały widok.

1

Gdy patrzysz z boku, zdajesz sobie sprawę, że jest przeźroczysty.

2

Wszystko zależy od perspektywy.

3

Jest niemal hipnotyzujący.

4

Prawie niewidzialny.

5

Choć z góry wydaje się być całkiem normalny.

6

Z bliska wygląda zupełnie inaczej niż z góry.

7

Widok od wewnątrz, patrząc w górę.

8

Patrząc na niego widzisz piękno.

9

Jest niezwykle inspirujący.

10

Czy wrażenie lewitacji górnej części świątyni nie jest cudowne?

11

„Czytając między wierszami”

12

Z góry to wygląda jak zwykły kościół. Ale kiedy spojrzysz na niego pod innym kątem zaniemówisz!
Reposted fromikari ikari viaverdantforce verdantforce
19:58
homeless
19:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl